Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Portal Gov pl

Do 31 grudnia 2021 roku planujemy ogłosić jeszcze przetargi na zadania o łącznej długości ponad 200 km, będą to m.in. Przetargi na trzy odcinki S17 od Zamościa do początku obw. Hrebenne, pięć odcinków S19 od granicy woj. Lubelskiego/mazowieckiego do Lubartowa oraz odcinki S6 od końca obw. 26 lutego 2010 podpisano umowę na realizację odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód o długości około 6,9 km, będącego częścią tzw. Wykonawcą tego odcinka A4 będzie polsko-hiszpańskie konsorcjum Mostostal Warszawa SA oraz Acciona Infraestructuras SA.

Budowa na północy

Będą też przetargi na realizację obwodnic, m.in. Kostrzyna nad Odrą, Gorajec i Koźmina Wielkopolskiego. Na dwa odcinki drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała (woj. śląskie), cztery odcinki S10 Bydgoszcz – Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) czy kontynuację robót na odcinku S61 Łomża Zachód – Kolno (woj. podlaskie).

Początek roku w wykonaniu GDDKiA

Prowadzone przez nas intensywne prace przygotowawcze mogą nam pozwolić na rozszerzenie zestawienia przetargów planowanych na przyszły rok. W przyszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, oprócz postępowań na realizację nowych dróg będziemy też ogłaszać postępowania dotyczące działań na istniejącej sieci dróg krajowych. Będą to zadania w zakresie rozbudów, modernizacji, remontów jak i inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg.

Malewice – Chlebczyn (gr. woj. maz.)[edytuj edytuj kod]

Będą to zadania w zakresie rozbudów, modernizacji, remontów jak i inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników naszych dróg. GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargów na zadania o łącznej długości prawie 475 km i wartości blisko 22,5 mld zł. Na część zadań GDDKiA ma już finansowanie i te przetargi będzie ogłaszać systematycznie. Rok 2022 to również nowe kilometry trasy Via Baltica w naszym kraju. Podlaskim i warmińsko-mazurskim, przedłużając obecnie funkcjonujące.

Chiny uruchomiły pierwsze połączenie intermodalne z Afryką

W ostateczności porzucono jednak projekt drogi ekspresowej, utworzono drogę krajową i nadano jej oznaczenie DK97. “Wśród planowanych do przetargu zadań znajdują Zwycięstwo i porażka Victora Niederhoffer się m.in. Aby móc co roku oddawać do ruchu kolejne kilometry dróg, intensywnie ogłaszamy przetargi na różne etapy prac na naszych inwestycjach.

  1. W północnej części kraju to fragment od końca obwodnicy Szczecinka do Piły oraz połączenie obwodnic Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna.
  2. Przejezdnych było bowiem aż 447,6 km nowych dróg, w tym 56,5 km autostrad, 344,5 km dróg ekspresowych oraz 46,6 km dróg krajowych.
  3. Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.
  4. GDDKiA będzie gotowa do ogłoszenia przetargów na zadania o łącznej długości prawie 475 km i wartości blisko 22,5 mld zł.

W planach są również postępowania na budowę blisko 61 km drogi ekspresowej S12 od Piask do Dorohuska. Funkcjonująca obecnie obwodnica Wyrzyska w ciągu drogi ekspresowej S10 zyska drugą jezdnię. Budując dwa odcinki dróg krajowych nr 41 i 91 na wysokości Radomska ułatwimy dojazd do autostrady A1 i wyprowadzimy ruch tranzytowy z tego miasta. Z kolei w Wielkopolsce rozpoczniemy przebudowę DK25 pomiędzy autostradą A2 i drogą ekspresową S11. To dwa odcinki o łącznej długości blisko 50 km DK25.

Rudnik nad Sanem – Nisko Południe[edytuj edytuj kod]

Wśród planowanych przetargów znajdą się m.in. Zadania składające się na długie ciągi dróg szybkiego ruchu. To między innymi 114 km drogi ekspresowej S10, która połączy województwa zachodniopomorskie i wielkopolskie. Będzie to odcinek Vontobel Asset Management powołuje nowego szefa handlu o stałym dochodzie  od Szczecina do Piły, z wyłączeniem funkcjonujących już fragmentów (Zdunowo – Stargard i obwodnica Wałcza). Kolejny długi ciąg to 71 km drogi ekspresowej S74 w woj. Łódzkim do Mniowa oraz od Cedzyny do początku obwodnicy Opatowa.

Z kolei w ramach realizowanego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej planujemy ogłosić postępowania przetargowe na ponad 170 zdań na roboty zarówno w formule Buduj, jak i Projektuj i buduj. Od początku roku podpisaliśmy 34 umowy na realizację zadań o łącznej długości blisko 418 km i wartości ok. 12,8 mld zł. Oddanych zostanie do ruchu także kilka obwodnic, które wyprowadzą ruch tranzytowy z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców m.in. W Iłży (woj. mazowieckie), Nowym Mieście Lubawskim czy Smolajnach (obie woj. warmińsko-mazurskie). Oprócz tego doczekamy się rozbudowanej DK73 od Kielc do m.

Jest on bardzo skomplikowany, ale jednocześnie niezbędny do tego, aby mogły ruszyć prace budowlane. Ogłosiliśmy 19 przetargów na dokumentację. 12 z nich dotyczyło przygotowania koncepcji programowej (KP), a 2 dotyczyły wykonania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). 5 przetargów dotyczyło przygotowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

Oddamy do ruchu odcinek Łomża Południe – Łomża Zachód ze zjazdem na DK61 (wiosną), Szczuczyn – Ełk Południe (czerwiec) oraz odcinek od końca obwodnicy Suwałk do granicy z Litwą w Budzisku (wrzesień). Łącznie będzie to aż 54,7 km drogi ekspresowej S61. “W toku są przetargi Veronika Tarasova jest jednym z wiodących handlowców forex trend dla 25 odcinków nowych dróg o łącznej długości 289,1 km, w tym 19 zadań z PBDK o łącznej długości 234,8 km oraz 6 obwodnic z PB100 o łącznej długości 54,3 km” – czytamy w komunikacie. 2021 rok to także przetargi na całoroczne utrzymanie dróg zarządzanych przez GDDKiA.

Ogłosimy przetarg na budowę ponad 25 km przedłużenia autostrady A2, od Białej Podlaskiej do węzła Dobryń. Ten odcinek zapewni także dojazd do Terminala Samochodowego Koroszczyn, na którym odprawiane są pojazdy przekraczające granicę z Białorusią. To także efekt bardzo częstego korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *